KHÓA HUẤN LUYỆN

DIGITAL MARKETING
THỰC CHIẾN

Thực học, thực làm trên dự án thực tế tại NP Media và cam kết 100% việc làm sau tốt nghiệp.

Tìm hiểu!

Tại sao gọi khóa học là

DIGITAL MARKETING THỰC CHIẾN

Là khóa học duy nhất tại VN, học viên được học và thực hành ngay tại công ty Digital Marketing Agency:

  • Chuyên gia: Được chính các chuyên gia tại Agency trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn từng bước.
  • Tận tâm: Được hướng dẫn tận tâm từng bước đến khi thành thạo.
  • Thực tế: Làm việc trên những dự án thực tế.
  • Thu nhập: Bạn sẽ có thu nhập trong quá trình học với những dự án đối tác NP Media
  • Bao nghề: Chỉ một lần đăng ký học, bạn được chuyên gia hổ trợ trọn đời.
  • Cam kết: 100% việc làm sau khi tốt nghiệp

Tại sao gọi khóa học là

  • Hình thức học: Trực tiếp & Trực tuyến
  • Xét tuyển: Xét tuyển ứng viên phù hợp
  • Bằng cấp: Do Viện kinh tế & Quản lý IEM Cấp, có giá trị Toàn quốc
  • Trường đào tạo: Học viện IEM & NP Media