New Plus Media – báo Thanh niên huấn luyện doanh nghiệp SME

New Plus Media phối hợp với báo Thanh niên huấn luyện các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) về các kỹ năng marketing, đặc biệt là digital marketing.

Theo báo Thanh niên điện tử “Theo thống kê, hiện nay 98% doanh nghiệp (DN) hoạt động tại VN là DN nhỏ và vừa đóng góp gần một nửa GDP và 41% cho ngân sách nhà nước.” Chiếm một tỷ lệ lớn như vậy nên nhu cầu về kỹ năng mềm và tiếp thị kỹ thuật số là rất cần thiết cho các doanh nhỏ và vừa trong thời đại 4.0 hiện nay.

New Plus Media phối hợp cùng báo Thanh niên
New Plus Media phối hợp cùng báo Thanh niên

Chương trình của công ty New Plus Media phối hợP với báo Thanh Niên nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh  nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam dễ dàng dễ dàng tiếp cận nguồn kiến thức mới trong lĩnh vực kỹ thuật số và kỹ năng mềm.

Huấn luyện doanh nghiệp SME
Huấn luyện doanh nghiệp SME

Đến dự chương trình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình sẽ thúc đẩy khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng phát triển tiếp thị kỹ thuật số vốn đang và sẽ là nơi khai thác tiềm năng kinh doanh thú vị và hiệu quả.