Tập huấn dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh

Tập huấn dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh tập trung vào các nội dung: sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp; cách đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công thương và giải pháp tiếp cận khách hàng tiềm năng trên môi trường online.

Buổi tập huấn
Buổi tập huấn

Cách mạng công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông, Internet và cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cách mạng công nghiệp 4.0 là những nhân tố đặc biệt quan trọng, quy định sự phát triển, vận hành xã hội trong thế kỷ 21. Các cơ quan hành chánh nhà nước cũng nằm trong quy luật phát triển vận hành của thời đại công nghệ hiện đại. Do đó việc cập nhật kiến thức và kỹ năng công nghệ cho cán bộ hành chánh là cần thiết.

Buổi tập huấn có trên 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ tập huấn. Các doanh nghiệp sẽ được huấn luyện cách đăng ký website thương mại điện tử và các giải pháp tiếp cận khách hàng tiềm năng trên môi trường online như facebook, yaloo, web, điện thoại…