22 Nội dung nhất định phải tránh khi chạy quảng cáo Twitter

Khi các nhà quảng cáo thiết lập quảng cáo trên Twitter thì nội dung của bạn sẽ được chuyển tới một quy trình phê duyệt gắt gao. Quy trình phê duyệt được thiết kế để hỗ trợ chất lượng và sự an toàn của nền tảng Quảng cáo Twitter. Quá trình này giúp Twitter kiểm tra xem các nhà quảng cáo có tuân thủ chính sách quảng cáo họ hay không.

1. Sau đây là 22 Nội dung nhất định phải tránh khi chạy quảng cáo Twitter

 

 • Nội dung khiêu dâm dành cho người lớn
 • Nồng độ cồn: Twitter hạn chế việc quảng bá bán rượu trực tuyến và ngoại tuyến cũng như nhận thức chung về các nhãn hiệu rượu.
 • Quảng cáo dựa trên nguyên nhân: Twitter hạn chế quảng bá và yêu cầu chứng nhận của nhà quảng cáo đối với các quảng cáo giáo dục, nâng cao nhận thức và / hoặc kêu gọi mọi người hành động liên quan đến sự tham gia của người dân, tăng trưởng kinh tế, quản lý môi trường hoặc các nguyên nhân bình đẳng xã hội.
 • Bản quyền: Twitter nghiêm cấm quảng cáo nội dung vi phạm bản quyền.
 • Hàng giả: Twitter cấm bán hoặc quảng cáo hàng giả.
 • Thuốc và Dụng cụ tiêm chích ma túy.
 • Các loài nguy cấp: Twitter cấm quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như việc bán các loài đó.
 • Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính: Twitter cho phép quảng cáo các dịch vụ tài chính và nội dung liên quan với các hạn chế. Các hạn chế dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đang được quảng cáo, cũng như quốc gia mà chiến dịch đang nhắm mục tiêu.
 • Nội dung cờ bạc: Twitter cấm quảng bá nội dung cờ bạc, ngoại trừ các chiến dịch nhắm mục tiêu đến các quốc gia cụ thể, nơi nó được phép với các hạn chế.
 • Nội dung căm thù: Twitter cấm quảng bá nội dung thù hận.
 • Chăm sóc sức khỏe: Twitter hạn chế quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ y tế và dược phẩm. Các hạn chế dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đang được quảng cáo, cũng như quốc gia mà chiến dịch đang nhắm mục tiêu.
 • Nội dung không phù hợp: Twitter cấm quảng cáo nội dung không phù hợp.
 • Tải xuống phần mềm độc hại và phần mềm: Twitter cấm quảng cáo các sản phẩm phần mềm độc hại và có các hạn chế đối với việc tải xuống phần mềm xảy ra thông qua nền tảng của chúng tôi.
 • Nội dung chính trị: Twitter trên toàn cầu cấm quảng bá nội dung chính trị.
 • Nội dung bị cấm dành cho trẻ vị thành niên: Twitter cấm cố ý tiếp thị hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ nhất định cho trẻ vị thành niên.
 • Chất lượng: Để đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm tích cực trên Twitter, quảng cáo phải tuân thủ các nguyên tắc biên tập nhất định.
 • Truyền thông Nhà nước: Các tổ chức truyền thông tin tức do cơ quan nhà nước kiểm soát không được mua quảng cáo.
 • Thuốc lá và Phụ kiện Thuốc lá : Twitter cấm quảng cáo các sản phẩm, phụ kiện và nhãn hiệu thuốc lá.
 • Nhãn hiệu: Twitter cấm quảng cáo nội dung vi phạm nhãn hiệu.
 • Bán vé trái phép: Twitter cấm quảng cáo bán vé trái phép trên toàn cầu.
 • Các phương pháp kinh doanh không được chấp nhận: Twitter cấm quảng bá các phương thức kinh doanh không được chấp nhận.
 • Vũ khí và Phụ kiện vũ khí.

Chính sách quảng cáo Twitter

2. Có cách nào để vượt rào Chính sách Quảng cáo Twitter?

Theo như thông tin cung cấp từ Twitter, một số ngành và hiệp hội thương mại nhất định nếu có giấy phép do các Cục hoặc một tổ chức chính phủ tại nước được thiết lập trong Quảng cáo thì vẫn có thể chạy Quảng cáo vượt qua bức tường Chính sách.

Ví dụ: Công ty bạn chuyên bán các mặt hàng về Chăm sóc sức khỏe như găng tay hay thuốc, bạn có thể cung cấp cho Twitter các giấy phép kinh doanh hoạt động và các giấy phép Quảng cáo sản phẩm mà bạn có. Họ sẽ xem xét và duyệt cho bạn nếu bạn đủ tiêu chuẩn.

Để biết thêm các chi tiết và chính sách về Quảng cáo Twitter bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0913 898 286 hoặc Email: info.npm.vn

Nguồn tổng hợp