Category Archives: Branding Template

Branding Template

10 BÍ QUYẾT ĐỂ THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Brochure (tên khác Pamphlet) là ấn phẩm quảng cáo dưới dạng một quyển sách mỏng viết những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của công ty, hình ảnh… . Mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng mục tiêu, qua đó, khách hàng có thể thu thập và […]

Tuyển tập Logo

2b Bio & Beauty // Complete project here One // Complete project here PD Pagnozzi Design // Complete project here Book // Complete project here Macride // Complete project here PSD // Complete project here XYY // Complete project here Suzi Zutic Jewels // Complete project here MG Cinemas // Complete project here NML // Complete project here  Michelle Soap // Complete project here EB // […]

Tổng hợp Logo

2b Bio & Beauty // Complete project here One // Complete project here PD Pagnozzi Design // Complete project here Book // Complete project here Macride // Complete project here PSD // Complete project here XYY // Complete project here Suzi Zutic Jewels // Complete project here MG Cinemas // Complete project here NML // Complete project here  Michelle Soap // Complete project here EB // […]