Plan of Action kế hoạch Digital Marketing

Plan of Action

Plan of Action (POA) của Digital marketing Plan cần chú ý các điểm sau :

1. Website, landing page chuẩn SSC , ABC, UI,UX… hay chưa?  Thường thì 100% các website TMĐT, Landing page của các chiến dịch Marketing chưa chuẩn SEO, SMO, CRO hay tiêu chuẩn ABC của Marketing. Cần có một đơn vị Audit lại phần Thiết kế website như ở link này

2. Chiến lươc content marketing nào? Story , thông điệp lớn và thông điệp con ra sao? story board cho các phần đó

3. Viral concept brainstoming (Storytelling) trên Social hay Mass media ra sao?

4. Production capabilities : Khả năng sản xuất Communication materials như chi phí, timeline…

5. Đo lường, kiểm soát tiến trình của POA bằng công cụ nào? có khả năng Closed Loops marketing hay không?

Xem demo mẫu của 1 POA nhé

Plan of Action
Plan of Action – Click xem hình lớn
.
.
.
.